Prisonshow 119: Annelyn Smit.

Vandaag is Annelyn Smit te gast, onderneemster in de transportsector en dochter van een vader die in detentie zat. Ze richtte Not My Crime op.  

Op de site van Not My Crime staat: ”We buigen, maar we breken niet. ”NOT MY CRIME is voor iedereen die te maken heeft met een relatie die in aanraking is gekomen met justitie en daar dagelijks mee moet dealen. Been there, done that.

Op deze site vind je onder andere praktische informatie, handige tips & tricks en verhalen van verschillende mensen die op een of andere manier verbonden zijn aan justitie. Hiermee kan ik de situatie waar je je in bevindt hopelijk wat makkelijker voor je maken. Het is tenslotte niet jouw misdaad, maar (vaak) wel jouw probleem.

Voor meer informatie: www.notmycrime.nl 
-------------
Prisonshow is een podcast van Edwin Kleiss en Frans Douw.
www.prisonshow.nl 

Voor ons doorzoekbare archief ga je naar: www.herstelterugkeer.nl/podcast 

Publicatie: Vrijdag 26 november 2021.

Prisonshow aflevering 118:

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is een initiatief van Stichting LOS, het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt. Zij zijn van mening dat vreemdelingendetentie niet thuishoort in onze samenleving.

 

Hun ultieme doel is de opheffing van vreemdelingendetentie als onderdeel van het Nederlandse terugkeerbeleid. Door de detentieomstandigheden inzichtelijk te maken, misstanden aan te kaarten en de media hierover te informeren, trachten zij druk uit te voeren op de politiek om deze visie te bewerkstelligen. Hun missie is het verbeteren van de leefomstandigheden in vreemdelingendetentiecentra.

 

Om dit te bereiken verzamelen zij als centraal meldpunt meldingen vanuit vreemdelingendetentie die zij binnenkrijgen via hun helpdesk. Deze helpdesk is voor vreemdelingen in detentie op een gratis telefoonnummer te bereiken. Daarnaast verzamelen zij als meldpunt ook informatie over de omstandigheden van bewaarders, geestelijk verzorgers, de medische dienst, familieleden van vreemdelingen, advocaten, politici en andere betrokkenen. Zij kunnen meldingen maken via hun kantoornummer of per e-mail.

 

Onze gast van vandaag is Revijara Oosterhuis, zij studeerde culturele en sociale antropologie en is coördinator van het Meldpunt Vreemdelingendetentie. 

Zie ook: www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl  en www.stichtinglos.nl 

Om te doneren, ga naar: 
https://stichtinglos.nl/content/steun-los 

-----------------------------

Prisonshow is een podcast door Frans Douw en Edwin Kleiss.
Publicatie: vrijdag 19 november 2021.

www.prisonshow.nl 
Ons archief doorzoeken? www.herstelterugkeer.nl/podcast 

 

Prisonshow 117: Ton Derksen.

Wetenschapsfilosoof Ton Derksen schreef onlangs het boek “Het falen van de hoge Raad”.

Eerder leidde zijn onderzoek en boek over de zaak Lucia de B. tot haar vrijlating en schreef hij over andere gerechtelijke dwalingen zoals de Puttense moordzaak en de moordzaken Dorothea van Wijlick, Ina Post, Kevin Sweeney en het Drontense Bos.

In al deze zaken onderbouwt Derksen dat de verkeerde personen zijn veroordeeld. In zijn boeken Verknipt bewijs, De Baybasin-taps en de Rammelende argumenten voor de Hoge Raad schrijft hij over de zaak Baybasin.

En nu dus: “Het falen van de Hoge Raad”.
Als je onterecht wordt veroordeeld voor een moord of andere zwaar misdrijf, kun je altijd nog terecht bij de Hoge Raad. Althans, op papier.
De praktijk is anders, constateert Derksen. De Hoge Raad herziet een oordeel zelden. De bereidheid daartoe is simpelweg afwezig.

Om dit te rechtvaardigen verlaat de Raad zich op strategieën die regelrecht in strijd zijn met objectieve waarheidsvinding, met het recht en met rechtvaardigheid. Derksen trekt deze verregaande conclusie na grondige bestudering van elf herzieningsaanvragen in vijf grote moordzaken – de Butlermoord, de zaak Baybasin, de zaak Olaf Hamers, de zaak Hagemann en de Arnhemse villamoord.

In alle zaken blijkt sprake van willekeur, onbegrip en kennelijke onwil. Een schokkend boek over het falen van ons hoogste rechtsorgaan.

Meer info over Ton en zijn boek:
https://www.bornmeer.nl/winkel/het-falen-van-de-hoge-raad/ 

----
Prisonshow is een podcast door Frans Douw en Edwin Kleiss.

www.prisonshow.nl 

Doorzoek ons archief via:
https://www.herstelterugkeer.nl/podcast 

Publicatie: Vrijdag 12 november 2021.

Aflevering 116: Leif Stahl.

Onze gast is Leif Stahl, schrijver van het boek “De kracht van een moeder”. Het boek laat een diepe indruk achter van een kind dat opgroeide in een onveilige omgeving en op allerlei manieren er in slaagt om te overleven.

Leif groeide op tussen mensen die vanuit hun eigen pijn en trauma anderen pijn deden. Een vicieuze cirkel. Het waren veelal mensen waarop door anderen wordt neergekeken en waarvan velen vinden dat ze zelf kiezen voor zo een leven en dat ze gewoon beter hun best hadden moeten doen. 

In het boek lees je dat het eerder gaat om goede, talentvolle mensen die gevangen zitten in hun situatie en onterecht worden genegeerd en veroordeeld. Tot ze gezien worden zoals ze zijn, de mens achter de façade. 

In “de kracht van een moeder” maakt de lezer kennis met de moeder van Leif zoals ze echt was en natuurlijk met Leif zelf. 

Voor meer info over Leif en zijn boek:
www.leifstahl.com 

-----------

Een podcast door Edwin Kleiss en Frans Douw.
Publicatie: Vrijdag 5 november 2021.

www.prisonshow.nl 

Aflevering 115: Susan Kigula.

On this episode of Prisonshow podcast Frans Douw interviews Susan Kigula.
In the year 2000 Susan was wrongfully accused of murdering her husband after which she was sentenced to deathrow.

After she successfully fought this decision together with 417 women in the Uganda court of justice she got a lower sentence, twenty years in prison.

During those years in prison she studied and got a law degree.
After her release she took on a personal mission to stop the death penalty worldwide.

---

Vandaag in Prisonshow: het ongelofelijke verhaal van Susan Kigula

In 2000 werd Kigula valselijk beschuldigd van de moord op haar man, waarna ze veroordeeld werd tot de doodstraf. Ze liet het er niet bij zitten, en ging samen met 417 vrouwen in beroep bij het Oegandese hooggerechtshof. Die accepteerde Susans stelling dat de automatische doodstraf bij veroordeling voor moord ongrondwettelijk was. Het hooggerechtshof verwees haar zaak – en die van alle 417 anderen op ‘Death Row’ terug naar de lagere rechter. Die zette vervolgens haar straf om in twintig jaar – een geweldige overwinning.

Die uitspraak had grote gevolgen voor de manier waarop en de mate waarin rechters in het land de doodstraf opleggen. Zo is de doodstraf er niet meer verplicht bij veroordelingen tot moord en wordt deze automatisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf als hij niet binnen drie jaar wordt voltrokken. Toch is de doodstraf in Oeganda, en in veel andere landen in Afrika en op andere plekken in de wereld, nog niet afgeschaft.

In de gevangenis studeerde Kigula rechten. Na haar vrijlating zette ze zich over de hele wereld in voor het afschaffen van de doodstraf. Tijdens deze lezing spreekt Kigula over haar verhaal, de staat van de doodstraf in Oeganda en over de vraag hoe de doodstraf wereldwijd kan worden bestreden.

En er is ook financiële steun nodig: de mensen die Susan als advocaat bijstaat hebben geen geld. U kunt onder vermelding van "Susan Kigula" een bijdrage overmaken naar de Stichting Herstel en Terugkeer: NL97RABO0138128928

An interview by: Frans Douw.
Published: Friday october 29 2021.

www.prisonshow.nl 

(Picture by Jan Banning.)

In deze podcast staan we nog eenmaal stil bij de ontmoetingsdag van 8 oktober 2021 in Eindhoven. Je hoort de sprekers om de volgende tijdstippen:

- Dagvoorzitter Peter Braun opent de dag. (1.36 min)

- Gertrude Graumans, Directeur Woenselse poort. (8.20 min)

- Ciska Postma. (17.48 min)

- Piet Broenland. (30.27 min)

- Daphne Sies. (46.42 min)

- Iris van Oosterhout. (55.31 min)

- Heleen van Tamelen. (1.11.15 min)

Piet Broenland, Iris van Oosterhout en Heleen van Tamelen waren al eens te gast in onze podcast.
Doorzoek het archief via: https://www.herstelterugkeer.nl/podcast 

 

Publicatie: Vrijdag 22 oktober 2021.

www.prisonshow.nl 

 

Prisonshow 113: Ontmoetingsdag Eindhoven.

 

Op vrijdag 8 oktober vond de Ontmoetingsdag 2021 plaats in Eindhoven. Georganiseerd door Stichting Herstel en Terugkeer.

 

Later deze week verschijnen enkele toespraken op onze podcastfeed.

In deze aflevering geven we de microfoon over aan journalist Mariette Reineke.

Zij interviewt de volgende bezoekers en sprekers van de ontmoetingsdag:

 

  1. Rani Adjodhia. Partner van ervaringsdeskundige Piet Broenland.
  2. Rika Heinen. Vriendin van Heleen van Tamelen. 
  3. Heleen van Tamelen. Moeder van een dader.
  4. Rebecca Leeuwenberg. Mediator strafzaken.

Wij bedanken Mariette voor de mooie gesprekken.

Publicatie: Vrijdag 15 oktober 2021.

www.prisonshow.nl 

Aflevering 112: Slachtofferhulp Nederland.

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. U kunt bij hen terecht voor emotionele steun, ze ondersteunen in het strafproces en helpen u uw schade vergoed te krijgen. 

Ze helpen u vandaag verder. Op het moment dat u dat wilt, op een manier die bij u past. Vandaag zijn te gast in de Prisonshow Lena Olivier, zus van Miranda die in 2014 door haar partner werd vermoord en Jeroen Honhoff, teamleider case-management.

Link webiste SH Nederland: www.slachtofferhulp.nl

------

Prisonshow is een podcast van en door Frans Douw en Edwin Kleiss.

www.prisonshow.nl 
Publicatie: Vrijdag 8 oktober 2021.

Aflevering 111: Annie Joosten-Lamey.

Annie-Joosten-Lamey is Eigenaar & ontwikkelaar Boksend Opvoeden en Docent Weerbaarheid

Boksend opvoeden is een mentale, fysieke en emotionele training voor o.a. professionals zoals: trainers en coaches van boksscholen, sportscholen of verenigingen, professionals in het onderwijs, hulpverlening, gezinshuizen, en GGZ. 

Annie laat in haar programma's en ondersteuning de maatschappelijke mogelijkheden van het boksen spreken binnen uiteenlopende werkvelden. Daarbij maakt zij gebruik van de pedagogische waarden van het boksen.

Zie ook: www.boksendopvoeden.nl 

----------

Prisonshow is een podcast van Edwin Kleiss en Frans Douw.

Publicatie: Vrijdag 1 oktober 2021.

www.prisonshow.nl 

Aflevering 110: Anke ten Brinke.

Onlangs maakten we een Podcast met Paula Drewes die onderzoek had gedaan naar de gevangenisbibliotheken in Nederland. (Aflevering 108)

Onze gast van vandaag, Anke ten Brinke is docent communicatieve vaardigheden aan het ROC Friese Poort en werkte van 1985 tot 1995 als bibliothecaresse in gevangenissen: de Blokhuispoort in Leeuwarden en Norgerhaven in Veenhuizen.  

 

Graag spreken we met haar over het nut en de noodzaak van gevangenisbibliotheken en de beschikbaarheid van bibliothecarissen. Er wordt al jaren niet meer geïnvesteerd in de gevangenisbieb en ze zijn deels zelfs al verdwenen. 

Anke is ook secretaris van het Forum Levenslang. Eerder interviewden wij Wiene van Hattem, de voorzitster van het Forum maar we maken graag van de gelegenheid gebruik om aan Anke te vragen naar haar werk en de huidige stand van zaken rond Levenslang.

Releveante links:

- Forum Levenslang: www.forumlevenslang.nl 
- Boek: Revolusi - David van Reybrouck.
https://www.debezigebij.nl/boek/revolusi/ 
- Boek: De meeste mensen deugen - Rutger Bregman.
https://decorrespondent.nl/demeestemensendeugen 
- Boek: Ik ben een eiland - Tamsin Calidas.
https://uitgeverijpluim.nl/ik-ben-een-eiland 

-----------

Prisonshow is een podcast van Edwin Kleiss en Frans Douw.
www.prisonshow.nl 
Publicatie: Vrijdag 24 september 2021.

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App