Prisonshow podcast 58: Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers. (FNG)
Een podcast door Frans Douw en Edwin Kleiss.

Zaterdag 19 september is de dag herdenken geweldslachtoffers.
Dit jaar zal deze dag niet worden gehouden in een stad maar online. Uiteraard vanwege Corona.

In aflevering 54 van deze podcast ontvingen we Wicky van der Meijs, bestuurslid van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers en zelf dochter van Martin van der Meijs die in 2002 werd doodgestoken.

Wicky schreef 2 weken na de moord een brief aan de moordenaar die in de streek krant gepubliceerd werd. In 2019 zijn ook andere nabestaanden brieven gaan schrijven, te lezen op  www.onopgelostemoorden.nl.

Wicky vroeg zich af of de emoties van nabestaanden gedetineerde mensen zo zouden kunnen raken dat daardoor wellicht zaken opgelost zouden kunnen worden. Vanuit de politie en de Dienst Justitiële inrichtingen werd hierop positief gereageerd en er werd ook actie ondernomen. Er is nu een film gemaakt van 9 minuten waarin 5 nabestaanden hun brieven voorlezen, gericht aan de moordenaar van hun geliefden. Het plan was om dit jaar een pilot te doen met het vertonen van de film in de gevangenis en vervolgens met gedetineerden in gesprek te gaan. Helaas stak Corona hier een stokje voor.

Wicky is wederom te gast en daarnaast ontvangen we Ali Speksnijder en Suus Joosten.

Ali Speksnijder is de zus van Cornelis Speksnijder die achttien jaar geleden in zijn eigen buurtsuper werd vermoord. Hier is sprake van een verdachte die echter wegens gebrek aan bewijs nooit werd veroordeeld.

Suus Joosten is de moeder van Esther Paul wier lichaam in 2017 zwaar toegetakeld in het Veluwemeer werd gevonden. Twee mannen werden opgepakt en later wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.

Bekijk de aankondiging van de dag herdening geweldslachtoffers via:
https://www.youtube.com/watch?v=jcgQlzgx9Ow&feature=youtu.be&ab_channel=FederatieNabestaandenGeweldslachtoffersNederland

Reageren? Stuur ons een mail via info@prisonshow.nl ga naar www.prisonshow.nl of volg ons of Facebook en Twitter onder de naam "Prisonshow".

Publicatie: Vrijdag 18 september 2020.

Prisonshow aflevering 57: Alexandro Reyes Rodrigues.

Aan het begin van deze podcast nemen we de situatie in Wit-Rusland door die geheel uit de hand loopt.
De contacten van Frans melden hem vreselijke verhalen. Ook gaan we in op een congres over gevangenissen in Moldavië dat Frans deze week bijwoonde.

Vanaf 8:17 minuten interviewen we onze gast.

Alexandro Reyes Rodrigues brengt als verhalenverteller het publiek tot inzicht met persoonlijke, spannende, emotionele en waargebeurde verhalen. Leiderschap en verandering daar draait het om bij deze spreker die een verleden van verslaving, schulden, drugshandel, gevangenisstraf en schaamte heeft gekend.

De inspirator waar Alexandro het in het interview over heeft is dominee Dr. Myles Munroe.
Voor meer informatie over onze hoofdgast en zijn verhaal: https://www.reyes-rodriguez.com/

Een podcast door Frans Douw en Edwin Kleiss.
Publicatie: Vrijdag 11 september 2020.

www.prisonshow.nl / info@prisonshow.nl

Prisonshow 56: De commissie van toezicht.

Binnen elke justitiële inrichting is een onafhankelijke commissie van toezicht aangesteld.

De commissie van Toezicht houdt toezicht op de wijze van tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen in de inrichting, luistert naar grieven van gedetineerden en tracht daarin te bemiddelen, behandelt klaagschriften en geeft advies aan de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en de directeur van de inrichting.

Er is een maandcommisaris die de gedetineerden bezoekt die daartoe een verzoek doen en de beklagcommissie past bij beklag van een gedetineerde hoor-en wederhoor toe en besluit vervolgens of die klacht gegrond of ongegrond is en of er in het eerste geval een vorm van compensatie dient te komen.

In deze podcast interviewen wij twee leden van de Commissie van Toezicht van de PI Nieuwegein over hun werk in de praktijk.

Zwanet Drees-Roeters was Geestelijk verzorger bij de Dienst Justitiële Inrichtingen en sinds 2014 lid van de Commissie van Toezicht van de PI Nieuwegein.

Egge Luining is jurist en werkt bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarnaast is hij beklagrechter van de Commissie van Toezicht van de PI Nieuwegein.

Opname en publicatie: Vrijdag 4 september 2020.
Een podcast van Frans Douw en Edwin Kleiss.

Reageer via info@prisonshow.nl of op onze site www.prisonshow.nl en TWITTER of Facebook.

Prisonshow aflevering 55.
Een podcast van Frans Douw en Edwin Kleiss.

Het Platform Relaties van Gedetineerden is een besloten Facebookgroep waar partners van mensen die gedetineerd zijn informatie uitwisselen en elkaar ondersteunen en elkaars belangen helpen behartigen. De afgelopen maanden is er veel contact geweest tussen en aantal leden van de groep en de media, zoals ook de Prisonshow podcast. We zien niet alleen dat partners van gedetineerden geen formele stem krijgen, maar ook lijkt er weinig belangstelling te zijn voor hun lot en dat van hun dierbaren in de gevangenis.

In deze podcast laten we hen aan het woord over hoe het sinds het begin van de Corona is gegaan, wat de situatie op dit moment is en wat er wat hen betreft in de komende tijd zou moeten gebeuren om de rechtspositie van gevangenen, maar ook de belangen van hun partners, kinderen, ouders en andere dierbaren te respecteren. Men verwacht dat het nog zo’n twee jaar zal duren voordat er een vaccin gaat komen!

Aan het woord: Stephanie, beheerder van de Facebookgroep. Ook doet "Chantal" haar verhaal. Haar partner is momenteel gedetineerd en zij en haar drie kinderen hebben hun man / vader al ruim een half jaar niet kunnen aanraken.

"Chantal" heeft drie kinderen waarvan de jongste anderhalf is. Ze is nu bang dat de jongste zal vervreemden van haar vader. Ook heeft ze een opmerkelijk verhaal over schending van het postrecht. Verschillende e-mails aan haar partner zijn nooit aangekomen. (Dit verhaal is te horen vanaf tijdstip 46:47 .)

Reageren?
Stuur ons een mail op info@prisonshow.nl of reageer op onze site, Twitter of Facebook.
www.prisonshow.nl

Publicatie: Vrijdag 28 augustus 2020.

Prisonshow aflevering 54:

Vandaag doen we een dappere poging tot hervorming van de rechtspraak.

Te gast zijn Wicky van der Meijs en Jan Bouman. En de vraag die vandaag aan de orde is: moet levenslang ook echt levenslang blijven? In tegenstelling tot bijvoorbeeld onze eerdere gast Wiene van Hattem van Forum Levenslang beantwoorden Jan en Wicky de vraag met een overtuigd “Ja”. Vandaag uitgebreid aandacht voor hun standpunt.

Wicky van der Meijs kreeg in 2002 te horen dat haar vader Martien van der Meijs in Hilversum was doodgestoken. De dader is nooit gevonden ondanks haar jarenlange intensieve pogingen om deze z.g. coldcase te laten heropenen. Wicky is bestuurslid van de FNG, de federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers. De FNG vertegenwoordigt ruim 500 families die een dierbare hebben verloren door ernstig geweld. Zij biedt lotgenotencontact en zet zich in voor de verbetering van de rechtspositie van slachtoffers en nabestaanden. 

Jan Bouman is psycholoog en gepensioneerd. Na lang gewerkt te hebben bij de reclassering en het Ministerie van Veiligheid en Justitie is hij nu actief als schrijver, spreker en dagvoorzitter. Jan zijn meest in het oog lopende boodschap is: er is nog steeds te weinig aandacht voor slachtoffers.

Een podcast door Frans Douw en Edwin Kleiss.

www.prisonshow.nl

Publicatie: Vrijdag 21 augustus 2020.

Prisonshow aflevering 53:

Dit is het laatste deel in ons tweeluik over PTSS bij veteranen. We leggen ook iets meer de link met de wereld van detentie en justitie.

Deze keer verwelkomen we twee gasten in de Prisonshow.

Jan Visser werd onlangs vijftig jaar. Wij bezochten hem eerder in zijn caravan op het terrein buiten Eindhoven waar hij paardjes hield. Begin negentiger jaren werd Jan uitgezonden naar Kroatië en vele jaren later gediagnosticeerd met niet meer te behandelen PTSS.

Volgens Jan krijgen burgers maar weinig te zien van de waarheid van oorlogen en de gevolgen.
"Maar 10% van de waarheid laten ze zien."

Toon Walravens is hoofdopleider en manager opleidingen Steunend Relationeel Handelen bij het RHINO-Groep, ambassadeur van de GGZ-Eindhoven en bestuurder van de Stichting Herstel en Terugkeer. Hij is ervaringsdeskundige en werd regelmatig geconfronteerd met het fenomeen van PTSS bij mensen in de gevangenis en forensische psychiatrie. Samen met Jan bezocht hij de Veteranendag.

Het toneelstuk waar we over praten heette "Met open ogen".

 

Een podcast door Edwin Kleiss en Frans Douw.
Publicatie: Vrijdag 14 augustus 2020.

Mineke de Vries schreef het boek “Als vrede je missie is”. Het gaat over de psychische gevolgen van militaire uitzending en met name PTSS onder nog actieve militairen en veteranen. Mineke is een ervaren journaliste die onder andere boeken heeft geschreven over diverse maatschappelijke onderwerpen. Het boek raakt. Dat komt door met name de persoonlijke verhalen van de mensen voor wie vrede een missie is. Twee ervan mochten we in de Prisonshow verwelkomen samen met Mineke.

Beluister dat interview in aflevering 52 van onze podcast.

In deze bijlage leest Frans Douw een aantal hoofdstukken voor uit het boek.

Het boek "Als vrede je missie is verscheen in juli 2020 bij Batavia publishers. (ISBN: 9789461852830)

Prisonshow aflevering 52:

Frans Douw en Edwin Kleiss in gesprek over trauma's, PTSS en "morele verwonding" bij veteranen.

Met als gasten:

Mineke de Vries heeft het boek “Als vrede je missie is” (Over de psychische gevolgen van militaire uitzending) geschreven. Het gaat over de psychische gevolgen van militaire uitzending en met name PTSS onder nog actieve militairen en veteranen. Mineke is een ervaren journaliste die onder andere boeken heeft geschreven over diverse maatschappelijke onderwerpen. Het boek raakt. Dat komt door met name de persoonlijke verhalen van de mensen voor wie vrede een missie is. Twee ervan mogen we in de Prisonshow verwelkomen.

"Hoe harder ik ging roepen, hoe groter de woestijn werd."

Stephanie Hulsman-Schipper werd opgeleid bij de luchtmacht en in 2000 werd ze op individuele missie gestuurd voor de economische wederopbouw van Bosnië, waar ze onder andere werd geconfronteerd met de gevolgen van haar vrouw zijn. Ze is arbeidsongeschikt geraakt, heeft veel steun van haar hulphond en geeft lezingen over haar ervaringen.

Junny Brejita volbracht zijn dienstplicht op zijn geboorte-eiland Curaçao en meldde zich bij het Korps Mariniers in Doorn. Hij werd met het mariniersbataljon dat de eerste was van de wederopbouwmissies in Irak, uitgezonden in 2003. Hij heeft nu een eigen sportschool in Utrecht. (www.domcitypersonaltraining.nl)

Het boek "Als vrede je missie is verscheen in juli 2020 bij Batavia publishers.(ISBN: 9789461852830)

Reageren kan onder het item op onze site, via info@prisonshow.nl of via onze Facebook en Twitter pagina's.
Publicatie: Vrijdag 7 augustus 2020.

Prisonshow aflevering 51: Anke Siegers.

 

Organisatiepsycholoog en  groepsconflictbemiddelaar Anke Siegers houdt zich bezig met  het inrichten van een maatschappij waarin samensturing met alle partijen gebruikelijk is. In diverse rollen adviseert en begeleidt ze hierin overheden, organisaties en professionals.

Anke is veelgevraagd spreker, leidt grote (conflict) processen, stond aan de wieg van DatisHelder, is ontwikkelaar van "de Nieuwe Route" en is verbonden aan NederlandKantelt en NieuwOrganiseren.nu.

Het is misschien niet zo vreemd dat Anke ook betrokken is bij Rescaled, de beweging die pleit voor afschaffing van de huidige gevangenissen en detentiehuizen wil: kleinschalig en ingebed in de gemeenschap.

 

Zie ook: www.denieuweroute.com en www.datishelder.com.

 

Een podcast van Edwin Kleiss en Frans Douw.
Publicatie: Vrijdag 31 juli 2020.

 

www.prisonshow.nl

Prisonshow aflevering 50:

Ons jubileum besteden we aan een belangrijke grote zaak.
Hüseyin Baybaşin is een Koerdische man uit Turkije die al sinds 1998 in een Nederlandse gevangenis zit.
Volgens steeds meer mensen is dat onterecht. Wie naar de achtergrond van deze zaak kijkt komt uit bij de politiek, Turkije, verknipte tapes met verklaringen en de zaak Demmink.

 

Luister ook naar de bijlage die wij deze week op de podcastfeed hebben geplaatst. In deze uitzending uit 2016 hoor je meer over de achtergronden en komt Hüseyin Baybaşin ook zelf aan het woord.

 

Met de advocaten Adele van der Plas en Judith Serrarens die Hüseyin Baybaşin vertegenwoordigen bespreken we hoe het nu met hem en zijn familie is, het spreekverbod en hoe het gaat met de zaak. Welke lichtpuntjes zijn er na 22 jaar?

Links:

 

Item op NETEW TV van juni 2020:

https://www.facebook.com/netewtv/videos/204254064152664/ 

 

Artikel in eerste Turkse krant die er over schreef:

https://www.kayseristarhaber.com.tr/dunya/huseyin-baybasinin-avukatlarindan-aciklamama-o-h8165.html

------------

Een podcast van Frans Douw en Edwin Kleiss.

Reageren kan via info@prisonshow.nl of via onze Twitter en Facebook.

 

Publicatie: Vrijdag 24 juli 2020.

Load more

Play this podcast on Podbean App