Aflevering 145: Sam Wolting.

Sam Wolting studeert dit jaar af aan kunstacademie St. Joost (Den Bosch) met de korte documentaire ‘Over de Drempel’. Deze film gaat over Het Huis van Herstel, een nieuw re-integratieproject voor gedetineerden in Almelo.

Het biedt mensen die aan het einde van hun detentie zitten de mogelijkheid om met meer vrijheden en persoonlijke begeleiding te werken aan hun succesvolle terugkeer naar de samenleving.

In Over de Drempel volgt Sam drie deelnemers aan dit traject. Dennis, Theo en Wilco laten hem en zijn cameraman Daan Kamphorst toe in hun levens. Door hun verhalen komen ze meer te weten over de voorbereiding op terugkeren naar de samenleving.

Denk aan het aanvragen van een bankpas, het zoeken van een nieuw huis en het breken met vrienden van vroeger, omdat zij een slechte invloed op je hebben.

Website Sam Wolting: www.samwolting.nl 
Doneren voor het maken van de film via crowdfunding: https://www.voordekunst.nl/index.php/projecten/13177-over-de-drempel 

----------------------------

Prisonshow is een podcast door Edwin Kleiss en Frans Douw.
www.prisonshow.nl 

Publicatie: Vrijdag 27 mei 2022.

Aflevering 144: Rein Gerritsen.

Hij was al eens gast in de pilot afleveringen van Prisonshow en we spraken toen ook over de zaak Baybasin. Nu heeft Rein daar een prachtig boek over geschreven: 'Een politiek gevangene in Nederland. Het verhaal van Hüseyin Baybasin'.

Rein Gerritsen (1959) studeerde wijsbegeerte in Utrecht. Hij publiceerde diverse boeken, enkele biografisch en hij schreef eerder eerder Filosoof in de bajes. 

 

In 1989 doet de Koerdische zakenman Huseyin Baybasin een boekje open over de nauwe samenwerking tussen de Turkse regering, het leger, de douane en de georganiseerde misdaad. Jaarlijks wordt er voor vijftig miljard dollar aan heroïne via de Balkan-route gesmokkeld naar Europa, met Nederland als belangrijkste doorvoerhaven. Nog tijdens de persconferentie wordt Baybasin gearresteerd. Als hij vrij komt, vlucht hij naar Groot- Brittannië, van waaruit hij, op 12 april 1995 te Den Haag, het Koerdische parlement in ballingschap opricht. De Koerdische vrijheidsstrijd brengt zowel de Nederlandse als de Turkse overheid in verlegenheid. De toetreding van Turkije tot de Europese Unie staat op het spel.

De beide landen besluiten al in 1989 Baybasin's telefoon te tappen. De taps blijken zo belastend dat Baybasin levenslang krijgt wegens moord en drugshandel. Maar de taps blijken later vervalst, wat leidt tot een herzieningsaanvraag in de zaak. Is Baybasin een politieke gevangene? Filosoof Rein Gerritsen spitte de zaak uit. Het resultaat is een meeslepend verslag waarin Turkse en Nederlandse veiligheidsdiensten, politie, ministers en topambtenaar Joris Demmink, een dubieuze rol spelen. Spannend, smerig en helaas waar; het levensverhaal van de Turkse Koerd Huseyin Baybasin.

 

Informatie over het boek: https://www.bornmeer.nl/winkel/een-politiek-gevangene-in-nederland/ 

---------

Een podcast van en door Edwin Kleiss en Frans Douw.
Opname: Woensdag 18 mei 2022.
Publicatie: Vrijdag 20 mei 2022.

www.prisonshow.nl 

Extra podcast: (De reguliere podcast verschijnt deze week iets later op onze site.)

Donderdagochtend 19 mei 2022 kwam het bericht tot ons dan Jacky Hagemann is overleden.
Zij was, evenals haar man Louis Hagemann, te horen in onze eerste podcast ooit.

Frans Douw blik in deze extra podcast terug op het leven van Jacky en leest een in memoriam voor die hij voor haar schreef:

In memoriam Jacky Hagemann.

(Jacqueline Johanna Kallenbach)

19 mei 2022

 

“Ze kunnen de pleuris krijgen”, klinkt het door de telefoon, in onvervalst Amsterdams.  Jacky en ik hebben het over hoe DJI met COVID-19 omgaat. De plastic schermen, de langdurige afzondering op de eigen cel, het beperken van gedetineerden terwijl elk personeelslid zich zonder masker van buiten naar binnen en over alle afdelingen en weer naar buiten beweegt. Jacky en haar man Louis Hagemann (die een levenslange gevangenisstraf uitzit) vinden de omstandigheden niet menswaardig en weigeren daar al twee jaar gebruik van te maken.

 

Jacky was een vrouw van de wereld. De uitdagingen die ze op haar levenspad tegenkwam trad ze met dapperheid en vurig temperament tegemoet. Ze was puur en “echt”, zelf goudeerlijk en recht door zee en kon niet tegen onrecht. Jacky accepteerde geen bullshit van anderen. Tegelijk was ze warm, liefdevol en loyaal door dik en dun. Ze dacht altijd aan anderen, meestal meer dan aan zichzelf. Haar drie dochters heeft ze voor het grootste deel alleen opgevoed tot prachtige mensen. Haar kleinkinderen noemde ze “de wereld”.

 

Jacky en Louis hadden vroeger verkering met elkaar gehad die was uitgeraakt. Later, toen Louis in de gevangenis zat kwamen ze weer met elkaar in contact en bloeide de liefde weer op. Echte liefde kan door niets worden tegengehouden, niet door de hoogste en niet door dikste muren. In 2008 trouwden ze in de gevangenis van Scheveningen.

 

Louis zit in de gevangenis waarvan ik lang directeur was. Hij is een voormalige Hells Angel die is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het doden van een vrouw en haar twee kinderen. Louis heeft dat altijd ontkend en Jacky heeft met alle vuur dat in haar zat (en dat was veel) gevochten voor een eerlijk herzieningsproces. Er is ruimschoots voldoende aanleiding om de zaak opnieuw door de rechter te laten beoordelen maar in ons land wordt er alles aan gedaan om herziening te voorkomen. In mijn boek “Het zijn mensen” kunt u het verhaal van Louis lezen. Na mijn pensionering ben ik goede vrienden met Jacky en Louis geworden. Ik ging bij Louis op bezoek, soms alleen en soms met Jacky.

 

Samen met Stefan en Steph richtten we het Platform Relaties van Gedetineerden op, we gingen de barricades op en organiseerden een dag voor achterblijvers. Daarnaast bestookte Jacky politici, bestuurders en anderen met haar scherpe pen in haar strijd tegen onrecht.

Tot het laatste bleef ze aanwezig en zichtbaar, maar de energie om het gevecht aan te gaan werd wel minder. Als ik raad nodig had dan belde ik haar en maakte ze altijd wijze opmerkingen waardoor ik verder kon.

 

Gelukkig heeft Louis Jacky twee keer onder begeleiding op haar sterfbed kunnen bezoeken en hebben ze samen nog kunnen praten.  Twee zielsverwanten en geliefden, tot het laatst toe. “Ik houd een plekje voor je vrij”, zei Jacky. Want zo was ze.

 

Rust zacht lieve Jacky, bedankt voor alles en voor wie je was.

Afl 143: Jurriën Hamer.

In aflevering 136 van de Prisonshow vertelde forensisch psychiater Matthijs van Middelkoop dat hij geen uitspraken meer zou willen doen over de mate waarin iemand wel of niet toerekeningsvatbaar is en in hoeverre hij straf verdient. Vandaag iemand die schrijft dat het element vergelding geen onderdeel zou moeten zijn van een straf. En dat niemand recht heeft op leed. 

Jurriën Hamer schreef het boek:
Waarom schurken pech hebben en helden geluk.
Een nieuwe filosofie van de vrije wil.

 

Heeft een miljonair recht op zijn rijkdom? Moeten we zelfs een moordenaar vergeven? En kan een mens ooit zijn lot veranderen? Het hangt allemaal af van ons antwoord op een fundamentele vraag: hebben we een vrije wil?
Filosofen twijfelen al eeuwen over het antwoord hierop, en sinds decennia roepen biologen en neurologen dat de vrije wil niet bestaat. Ieder jaar stapelt het bewijs tegen de vrije wil zich verder op: we zijn een product van onze genen, van onze geschiedenis en van onze omstandigheden.


Toch laat de vrije wil ons niet los. Deze mythe heeft meer invloed dan ooit – in ons strafrecht, onze economie en onze zoektocht naar geluk.
Jurriën Hamer denkt verder waar anderen terugdeinzen en stelt de rol van de vrije wil ter discussie. Waarom schurken pech hebben en helden geluk is een confronterend debuut met radicale implicaties voor onze manier van leven – van onze politiek tot onze meest intieme relaties.

Meer informatie over het boek:
https://www.debezigebij.nl/boek/waarom-schurken-pech-hebben-en-helden-geluk/ 

Foto: Frank Ruiter.
-----

Prisonshow is een podcast door Frans Douw en Edwin Kleiss.
Publicatie: Vrijdag 13 mei 2022.
www.prisonshow.nl 

Prisonshow aflevering 142: Sofie Bollen.

Stichting Dutch&Detained is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich, met gratis juridische ondersteuning, inzet voor een eerlijke procesgang en de humane behandeling van Nederlanders gedetineerd in landen die niet aan de mensenrechtenverdragen voldoen (‘zorglanden’).

Daarnaast verleent Dutch&Detained intensieve juridische ondersteuning aan Nederlanders die de doodstraf riskeren. Zij richten zich op de meest kwetsbare, veelal kansarme, gedetineerden. Veel voorkomende kwetsbaarheden zijn armoede, positie van afhankelijkheid, cognitieve beperkingen en fysieke/psychiatrische problematiek. Hun ervaringen uit de individuele ondersteuning zet Dutch&Detained zich in voor structurele verbetering van de positie van deze gemarginaliseerde groep.

 

Dutch&Detained is onafhankelijk en vrij te beslissen welke zaken zij in behandeling neemt en welke ondersteuning wordt geboden. De exacte ondersteuning verschilt per zaak, afhankelijk van onder andere: het land van detentie, de verdenking, persoonlijke omstandigheden, de kwaliteit van de lokale advocaat en de fase waarin de strafzaak zich bevindt.

Als de zaak nog onder de rechter is, zal een lokale advocaat de verdediging voeren. Dutch&Detained richt zich op de integriteit van het strafproces (‘fair trial’), de individuele behandeling in detentie en vult de lokale advocaat aan met specialistische kennis van de internationaalrechtelijke, Nederlandse en diplomatieke componenten van de zaak. Het gros van het werk is echter post-conviction.

Voor meer informatie: https://www.dutchdetained.com/ 
-------------------------

Publicatie: Vrijdag 6 mei 2022.
Een podcast door Frans Douw en Edwin Kleiss.

www.prisonshow.nl 

Aflevering 141: Annebregt Dijkman.

We spreken met Annebregt Dijkman. Een veelzijdige vrouw, organisatieantropologe, Islam-deskundige, schrijfster en nog veel meer. 

 

Annebregt onderzoekt, schrijft, traint, reflecteert en begeleid op drie niveau’s: 

de inhoud: waar hebben we het over, en wat betekent dat voor de opdrachtgever. 

Strategisch: welke keuzen worden gemaakt en waarom. 

Operationeel: hoe wordt er gewerkt en wat is er nodig.

 

Vandaag hebben we het over haar onlangs verschenen boek: 
'De radicaliseringsindustrie' Van pionieren naar professionaliseren.

 

Aanslagen door terroristen, kinderen in strijdgebieden of 'falend' anti-radicaliseringsbeleid; de media staan er iedere dag vol mee. En er is een omvangrijke, professionele praktijk ontstaan waarin met dit grillige fenomeen wordt gewerkt.

'De radicaliseringsindustrie' is een inleiding op deze jonge en complexe beroepspraktijk. Op basis van onderzoek en jarenlange praktijkervaring laat de auteur zien wat er speelt en wat er nodig is: van pionieren naar professionaliseren.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die werkt of gaat werken met radicalisering en zoekt naar antwoorden. Zoals eerstelijns professionals en hun managers, studenten, opleiders, gemeenten, ministeries, politie, jeugd(zorg)organisaties maar ook journalisten, politici en wetenschappers. En iedereen die er wat van vindt.

Voor meer informatie over het boek: https://www.aup.nl/en/book/9789463728539/de-radicaliseringsindustrie 
--------

Prisonshow is een podcast door Edwin Kleiss en Frans Douw.
Publicatie: Vrijdag 29 april 2022.

www.prisonshow.nl 

Aflevering 140: Talitha en Hilal van CurrentWerkt.

CurrentWerkt zet zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terug naar betaald werk te leiden. Dit doen zij middels het aanbieden van opleidingen en coaching, om vervolgens te bemiddelen naar een betaalde, vaste baan.

De oorspronkelijke doelgroep van CurrentWerkt zijn (ex)-gedetineerden, maar inmiddels is dit flink uitgebreid. Denk hierbij aan mensen die langdurig in de bijstand hebben gezeten, statushouders, reguliere kandidaten en zo ook de familie, partners en vrienden van gedetineerden. De zogeheten: Achterblijvers.

Hun  visie:  ´Betaald werk levert financiële zelfredzaamheid op, bijdrage aan persoonlijke groei, competentieontwikkeling en persoonlijke tevredenheid (verbeterd zelfbeeld)´Met betaald werk kunnen recidiverisico’s worden beperkt en kan de spanning op de arbeidsmarkt worden teruggedrongen.´

Zij kiezen bewust voor een commerciële benadering omdat dit in hun beleving ook de benadering is die de werkgever vraagt! Hun missie: ´CurrentWerkt streeft naar een inclusieve samenleving door mensen met een justitiële achtergrond te ondersteunen richting betaald werk en de regie te nemen in het overwinnen van maatschappelijke en economische drempels in het arbeidsproces.

Zie ook: www.currentwerkt.nl 

----------

Een podcast door Edwin Kleiss en Frans Douw.
Publicatie: Vrijdag 22 april 2022.
www.prisonshow.nl 

Episode 139: Rebecca Cheung.

 

Rebecca Cheung is Communications & Training Coordinator at Partners of Prisoners in the UK.

POPS began as a peer support group for offenders’ families set up by Farida Anderson MBE in 1988, who was herself supporting her partner through a custodial sentence. Recognising that there was no formal support for prisoners’ relatives, POPS was established to help families cope with the stress and isolation experienced by this hidden group who are so often labelled ‘GUILTY by association’.

 “It was about twenty years ago when I found myself in an impossible position, after my husband was given a prison sentence. I did not know what to do, who to tell or where to turn to for help. I put an advert in the local paper and set up a self help group for myself and other families who were trying to support someone in prison.”

Published on friday april 15 2022.
www.prisonshow.nl

A podcast by Frans Douw & Edwin Kleiss.

Aflevering 138: Leo van Gelderen en Flory Neter-Polak, bestuursleden van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers.

In de Prisonshow spreken gasten over onrecht en hoe dat van persoon op persoon en van generatie op generatie wordt doorgegeven, meestal aan slachtoffers en nabestaanden die part nog deel hadden aan het onrecht dat daders werd aangedaan. Vandaag besteden we aandacht aan de belangenbehartiging van vervolgingsslachtoffers. Mensen die te maken kregen met het geweld en het onrecht in de tweede wereldoorlog.

Het VBV (Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers) is een ‘vakbond’ die opkomt voor de belangen van de vervolgde overlevenden van de tweede wereldoorlog uit Europa en voormalig Nederlands Indië.

Zij helpen bij alle zaken die gerelateerd zijn aan herstelbetalingen en/of tegemoetkomingen. Het gehele veld van uitkeringen die gerelateerd zijn aan WO-II wordt door het VBV gemonitord. Verder onderhouden zij op regelmatige basis de contacten met alle uitbetalende instanties.

VBV heeft ook een podcast genaamd: Ik heb er geen beeld bij.
Te beluisteren op o.a. Spotify: https://open.spotify.com/show/7tKCAEXIMHhxlV9Co5dSrh?si=6d3a9769bf6549fd 

Meer informatie over VBV via: www.vbvinfo.nl 

-------

Een podcast door Edwin Kleiss en Frans Douw.
Publicatie: Vrijdag 8 april 2022.

www.prisonshow.nl 

Prisonshow aflevering 137: Bart Hetebrij.

In aflevering 52 van de prisonshow spraken we met Mineke de Vries en enkele veteranen over haar indrukwekkende boek “Als vrede je missie is” en in aflevering 53 spraken we met Jan Visser en Toon Walravens over dit onderwerp.

 

Vandaag hebben we weer een bijzondere gast: Bart Hetebrij werkte van 2007 tot 2012 als humanistisch geestelijke verzorger voor veteranen binnen defensie. Hij begon met het formuleren van een visie op dit werk. Een van zijn aandachtspunten was het onder de aandacht brengen van gedetineerde veteranen.  

In dat kader heeft hij ook een gedetineerde veteraan in de Bijlmerbajes en een penitentiair inrichtingswerker geïnterviewd.

Na zijn pensionering bij defensie, heeft hij in 2016 o.a. nog vier maanden in de Marwei gevangenis gewerkt als geestelijke verzorger. Daar viel hem op dat er veel veteranen zijn onder de inrichtingswerkers. Hoogste tijd om Bart te interviewen want hij is decennialang op vele manieren betrokkenen bij het onderwerp “omgaan met veteranen”. Binnen en buiten het leger en ook in de gevangenis.

Relevante links:

De bond van Nederlandse militaire oorlogs- en dienstslachtoffers:
www.bnmo.nl 

Het boek dat Bart vertaalde heet 'Het sprookje van de dappere ridder'.
https://www.uitgeverijqv.nl/product/sprookje-dappere-ridder/ 

------

Een podcast door Edwin Kleiss en Frans Douw.
Publicatie: Vrijdag 1 april 2022.
www.prisonshow.nl 

Voor ons doorzoekbare podcast archief ga je naar:
https://www.herstelterugkeer.nl/podcast 

 

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App