Prisonshow aflevering 17: Peter Faber.

Peter Faber verwierf zijn bekendheid als acteur.
Hij speelde rollen in Soldaat van Oranje, Schatjes, Ciske de Rat en andere Nederlandse filmklassiekers.

Maar het had ook heel anders kunnen lopen. Als jochie van de straat had hij ook het verkeerde pad kunnen kiezen.
Nu wil hij mensen "empoweren" en doet hij met zijn Peter Faber stichting veel werk voor (ex) gedetineerden binnen en buiten de muren van de gevangenis.

Frans Douw en Edwin Kleiss in gesprek met Peter Faber over zijn jeugd, leven, lessen die hij de afgelopen 76 jaar heeft geleerd en wat hij anderen wil meegeven.

Dipje? Aan het einde van dit gesprek kun je het leven weer aan.

Meer informatie over de stichting van Peter: www.peterfaberstichting.nl

Reageren? info@prisonshow.nl

www.prisonshow.nl

(Publicatie: vrijdag 6 december 2019.)

Prisonshow aflevering 16: Het verhaal van Henk.

Frans Douw bezocht "Henk". (Hele naam bij de redactie bekend.)
Henk is vrij, al zes jaar. Toch is dat niet makkelijk. Je kunt zaken wel goed regelen maar dan nog kunnen er problemen ontstaan.
Hoe hij de afgelopen jaren heeft ervaren en hoe het nu met hem gaat hoor je van Henk in deze podcast.

Prisonshow is een onafhankelijke en "meerzijdig partijdige" podcast door Edwin kleiss en Frans Douw.

Reacties: info@prisonshow.nl

www.prisonshow.nl

Publicatie: 29 november 2019.

Prisonshow aflevering 15.

Frans Douw in gesprek met Gert Jan Slump.
Slump is criminoloog en heeft zich ontwikkeld tot zelfstandig en onafhankelijk herstelrecht consulent.

Meer over Gert Jan Slump: www.gertjanslump.nl

Reageren op de uitzending: info@prisonshow.nl / www.prisonshow.nl

Intro, outro en montage door Edwin Kleiss.

Prisonshow aflevering 14:

Deze aflevering werd opgenomen op maandag 18 november 2019 in het Zaantheater in Zaandam.

De moord op Nick Bood schokte veel mensen. Op 29 april 2017 werd hij in de val gelokt en neergestoken in het centrum van Zaandam door een groep minderjarige jongens.

Vader Dirk Jan Bood is 112 fotograaf en werd die avond gebeld om foto's te maken van de steekpartij voor het Noord Hollands dagblad (NHD). Hij kon nooit vermoeden dat zijn eigen zoon het slachtoffer zou zijn.

Nu, ruim twee jaar later heeft Dirk Jan zijn verhaal opgeschreven in het boek "De dood van Nick Bood".

Prisonshow was erbij en maakte deze podcast.

Interviews met:

- Margreet Bootsma: Vriendin en schrijfster van het boek "Thuis" waarvoor ze meeliep in een gevangenis. (2018, GigaBoek.)
- Jacques Beemsterboer: Lotgenoot en oprichter van de Nadine Foundation. (www.nadinefoundation.nl)
- Dirk Jan Bood: Hoe kijkt hij terug op het opschrijven van zijn verhaal en de presentatie?

Het boek "De dood van Nick Bood" is o.a. verkrijgbaar via www.nickbood.nl 
(De helft van de opbrengst gaat naar de Nadine Foundation.)

Reageren op de uitzending kan via info@prisonshow.nl
Website: www.prisonshow.nl

Prisonshow is een onafhankelijke podcast door Edwin Kleiss en Frans Douw.

Prisonshow aflevering 13:

Frans Douw in gesprek met Michiel van Nispen, kamerlid namens de SP.
Ze nemen de justitiebegroting 2019 door en hebben het over gratieverzoeken van levenslang gestraften.

www.prisonshow.nl

Reageren? info@prisonshow.nl

Prisonshow aflevering 12.
Met deze week een erg volle uitzending.

Allereerst een rondje actualiteit:

- Gratieverzoek Cevdet Y.
De man die in 1983 zes mensen doodschoot in cafe 't Koetsiertje, Cevdet Y., heeft een gratieverzoek ingediend bij minister Dekker. Dit verzoek is afgewezen.
Frans vertelt wat zo'n gratieverzoek inhoudt, wat het in feite voorstelt en waarom iemand die al jaren vrij is toch geen gratie krijgt.

- Ontsnappen strafbaar?
Ontsnappen uit de gevangenis moet strafbaar worden, dat wil minister Sander Dekker van rechtsbescherming.
Is dat logisch of is de drang naar vrijheid een mensenrecht? Volgens Frans is het vooral "symboolpolitiek voor de bühne".

 

Daarnaast interviews met twee gasten:

 

- Ruth Hopkins: (Vanaf 10:44 min)

Journaliste Ruth Hopkins groeide als Engelse op in Nederland en woont sinds ruim acht jaar in Zuid-Afrika.
Daar doet ze onderzoek naar misstanden in gevangenissen waar het bedrijf G4S de scepter zwaait.
G4S, een bedrijf dat we ook in Nederland kennen van het beveiligend personeel dat zij leveren.
Hopkins werkte mee aan een documentaire.
Prison for profit is vanaf 24 november 2019 te zien op het IDFA documentaire festival in Amsterdam.

Meer info over de documentaire:
De film is gemaakt door Ilse en Femke van Velzen.

Info pagina over deze film tijdens het IDFA:
https://www.idfa.nl/nl/film/06f1755f-8666-4c54-92fa-c0009e87d472/prison-for-profit

Verder werkt Hopkins aan een boek dat in 2020 zal verschijnen.

 

- Gerard de Jonge, Het Bajesboek. (Vanaf 34:10 min)

Het Bajesboek is al jaren een gids die overzicht aan gedetineerden en hun begeleiders biedt in de wereld van detentie en justitie.
Nu is er de herziene 7e versie. En dat werd tijd want er veranderen jaarlijks een hoop zaken.

Info over het boek:

Het Bajesboek is een uitgave van Boom uitgevers te Den Haag.
https://www.boomdenhaag.nl/webshop/bajesboek

ISBN: 978-94-6290-696-9, 7e druk

Reageren op de Prisonshow?
Mail ons: info@prisonshow.nl / www.prisonshow.nl

Aflevering 11 van de Prisonshow is de eerste in het Engels. Frans Douw belt eerst met Dave Atwood, activist tegen het deathpenalty systeem in Texas.

En daarna (vanaf 25:00 min) gaat Frans in gesprek met Hank Lamb, maker van the Prison Show. Het radioprogramma in Houston Texas waar onze podcast het Nederlandse broertje van is.

Verder hoor je een update van Edwin Kleiss over de toekomst van de Prisonshow podcast. Aan de website wordt gewerkt. Nu zijn alleen de afleveringen nog te beluisteren maar een komt een blog met informatie over de podcasts en interviews die we publiceren. Ook de social media gaan we binnenkort aanpakken.

Editing en ondersteuning: Edwin Kleiss.

Wil je reageren? Mail naar info@prisonshow.nl of bezoek onze (nog wat basic) website: www.prisonshow.nl

----------------

ENGLISH:

Episode 11 of our podcast is in English. First we listen to Frans Douw interviewing Dave Atwood. Dave is an activist against the deathpenalty system in Texas. 

And later (from 25:00 minutes) Frans speaks with Hank Lamb from the Prison Show radioshow in Houston Texas about the good work he and his fellow radiomakers do.

We love your reactions? Mail us at: info@prisonshow.nl

Editing and support for this podcast comes from: Edwin Kleiss.

Deze 10e podcast gaat over de praktijk bij DJI. Dat gedetineerden onterecht worden belemmerd of wordt verboden om contact met de media te hebben.

Frans Douw interviewt hierover advocaat Judith Serrarens en voormalig gevangenisdirecteur en bestuursvoorzitter van de Pompestichting Jos Poelmann.

Hoe dat verbod wordt toegepast blijkt bijvoorbeeld uit een zaak uit 2017 in de Penitentiaire Inrichting in Middelburg. De directeur verbood een gedetineerde om contact met media te hebben, zelfs voor de rest van de detentie. Er was geen sprake van onderbouwing.

De gedetineerde ging in beklag en wonderlijk genoeg werd dat door de beklagcommissie afgewezen.
De Centrale Raad maakte korte metten met deze beslissing en gaf aan dat de directeur een mensenrecht had geschonken, namelijk dat van de vrijheid van meningsuiting. Een mensenrecht dus, ook van gedetineerden.
Alleen als de directeur aannemelijk kan maken dat er sprake is van de schending van de orde en veiligheid, goede zeden, opsporing van strafbare feiten en/of rechten van anderen kan daarvan worden afgeweken.
Frans praat er over met onze gasten.

Inleiding en support: Edwin Kleiss.

Tijdcodes:

Het interview met advocaat Judith Serrarens hoor je direct aan het begin van de podcast.

Het gesprek met Jos Poelmann vanaf 28:34 minuten.

www.prisonshow.nl / mail: info@prisonshow.nl

October 18, 2019

#9 De medewerkers van Bonjo.

Frans Douw en Edwin Kleiss bellen in deze negende aflevering van de Prisonshow met de medewerkers van Bonjo.
Bonjo is een vereniging met ruim zestig leden die zich bezig houdt met diverse zaken. Het uitgangspunt is dat de club opkomt voor belangen van (ex) gedetineerden.

We horen Jaap Brandligt (directeur), Marion van der Laan (moederfiguur en sterkhouder op de redactie) en Stefan Huijboom die als journalist en ervaringsdeskundige schrijft voor De Bonjo.

De Bonjo is de onafhankelijke krant die de vereniging elke twee maanden uitgeeft en die ook veel gelezen wordt binnen de gevangenissen.

Meer informatie over Bonjo via www.bonjo.nl

Rectificatie: In de uitzending noemt Frans een e-mailadres. Naar dit adres kan gemaild worden maar liever zien wij uw reacties binnenkomen via:
info@prisonshow.nl

Luister alle afleveringen in een van de diverse podcast apps of via onze site www.prisonshow.nl

In deze extra podcast spreekt Frans Douw met Veronique Achoui over een speciaal programma dat maandag 21 oktober wordt gehouden in Spui 25 te Amsterdam. Meer info hieronder of via www.spui25.nl

 

-----------------

Het einde van de gevangenis? De morele rol van de architect.

Ieder gebouw wordt ontworpen met een achterliggende gedachte. Welke bedoelingen heeft een architect bij het ontwerpen van een gevangenis? In de Verenigde Staten roepen architecten elkaar op om geen dodencellen meer te ontwerpen. Wat is de rol van de architect in het Nederlandse gevangeniswezen?

De beweging RESCALED, die zich bezighoudt met kleinschalige detentiehuizen, is een initiatief van de Belgische gevangenisdirecteur Hans Claus. Volgens hem moet er een geheel nieuwe vorm mét nieuwe gebouwen worden doorgedacht voor de gevangenis van de toekomst. Door gevangenissen te vervangen door kleinschalige detentie, zal de re-integratie van gevangenen aanzienlijk worden verbeterd. Gevangenen blijven onderdeel van en blijven verbonden met de gemeenschap. Hoe kan het ontwerpen van nieuwe gebouwen helpen bij het ontwikkelen van een gevangenis van de toekomst? Hoe kijkt de architect hiernaar? En hoever reikt de morele verantwoordelijkheid van de architect? Welke consequenties heeft dit voor onze rechtsstaat?

Frans Douw reflecteert vanuit zijn ervaring met alle categorieen ingeslotenen in oude, nieuwe, grote en kleine gebouwen in Nederland en internationaal op de vraag: welke leefomgeving (‘milieu’) bevordert het meest effectief het herstel van alle betrokkenen bij het proces van straf/behandeling en terugkeer? Hierna gaat hij in gesprek met architect Erik Fokkema, kunstenaar Lucas Lenglet en een ex-gedetineerde.

Over de sprekers

Frans Douw werkte veertig jaar in jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische voorzieningen en gevangenissen, waarvan 27 jaar als gevangenisdirecteur. Hij is adviseur voor de Raad van Europa op het gebied van het gevangeniswezen, oprichter van de stichting Herstel en Terugkeer en gastspreker bij Nyenrode Business Universiteit. 

Erik Fokkema is partner - architect bij EGM architecten. Hij is onder andere betrokken geweest bij het ontwerp van de grootste gevangenis van Nederland, Justitieel Complex Zaanstad. Momenteel vindt de bouw plaats van ‘gevangenisdorp’ Haren (België), een ontwerp dat vele verschillende gebouwen op één locatie combineert.

Lucas Lenglet is beeldend kunstenaar. In zijn werk onderzoekt hij noties van in- en uitsluiting waarbij hij de taal van de architectuur gebruikt om deze onderwerpen te bespreken. In  2016 maakte hij het werk The air we breathe voor het Justitieel Complex Zaanstad. Naar aanleiding hiervan deed Lenglet in 2018 het onderzoek Een negatieve ruimte in opdracht van TAAK. Dit resulteerde in een tentoonstelling bij Nieuw Dakota in Amsterdam-Noord en een publicatie met de gelijknamige titel. Meer recent had Lenglet de tentoonstelling And all the untilled air between in Kröller-Müller Museum waarin hij de uitersten van binnen en buiten, publiek en privaat en toegankelijk of gesloten onderzocht in een installatie die zich over meerdere zalen uitstrekte. Lenglet zal spreken over enkele conclusies uit Een negatieve ruimte onder de titel FREI.

Milez Mamadeusm is een ex-gedetineerde die in een van de opvanghuizen van stichting Exodus woont en in meerdere landen gevangen heeft gezeten, onder andere Duitsland en Brazilië. Hij zal spreken over zijn ervaringen in verschillende gevangenissen. 

Veronique Aicha Achoui (moderator) werkt al ruim tien jaar aan hervorming van het gevangeniswezen voor verschillende organisaties zoals het Nederlands Helsinki Comité en CHAINS. Zij heeft voor haar werk gevangenissen bezocht in Italië, Turkije, Finland, Verenigd Koninkrijk, België, Litouwen, Kosovo, Noord-Macedonië en Albanië. 

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

----------------

 

Load more