May 6, 2022

#142 Dutch & Detained ondersteunt gedetineerden in het buitenland - Sofie Bollen.

Prisonshow aflevering 142: Sofie Bollen.

Stichting Dutch&Detained is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich, met gratis juridische ondersteuning, inzet voor een eerlijke procesgang en de humane behandeling van Nederlanders gedetineerd in landen die niet aan de mensenrechtenverdragen voldoen (‘zorglanden’).

Daarnaast verleent Dutch&Detained intensieve juridische ondersteuning aan Nederlanders die de doodstraf riskeren. Zij richten zich op de meest kwetsbare, veelal kansarme, gedetineerden. Veel voorkomende kwetsbaarheden zijn armoede, positie van afhankelijkheid, cognitieve beperkingen en fysieke/psychiatrische problematiek. Hun ervaringen uit de individuele ondersteuning zet Dutch&Detained zich in voor structurele verbetering van de positie van deze gemarginaliseerde groep.

 

Dutch&Detained is onafhankelijk en vrij te beslissen welke zaken zij in behandeling neemt en welke ondersteuning wordt geboden. De exacte ondersteuning verschilt per zaak, afhankelijk van onder andere: het land van detentie, de verdenking, persoonlijke omstandigheden, de kwaliteit van de lokale advocaat en de fase waarin de strafzaak zich bevindt.

Als de zaak nog onder de rechter is, zal een lokale advocaat de verdediging voeren. Dutch&Detained richt zich op de integriteit van het strafproces (‘fair trial’), de individuele behandeling in detentie en vult de lokale advocaat aan met specialistische kennis van de internationaalrechtelijke, Nederlandse en diplomatieke componenten van de zaak. Het gros van het werk is echter post-conviction.

Voor meer informatie: https://www.dutchdetained.com/ 
-------------------------

Publicatie: Vrijdag 6 mei 2022.
Een podcast door Frans Douw en Edwin Kleiss.

www.prisonshow.nl 

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App