August 19, 2022

#157 ”We missen een landelijk platform” Gedetineerden Thomas en Roberto over de staat van de gevangeniswinkel.

Prisonshow aflevering 157:

 

Thomas en Roberto zijn langgestraften en verblijven dus
in een penitentiaire inrichting. Al in de loop van 2021
hadden wij contact met hen omdat zij vinden dat hun
verhaal over de zg. gedetineerden winkel een landelijk
probleem betreft en zij merkten dat er weliswaar sprake
is van een landelijke gedetineerdencommissie maar
niet van een commissie die namens gedetineerden
spreekt of werkt met vertegenwoordigers van de
lokale gedetineerdencommissies waarmee de directeur
volgens de wet overleg moet voeren.

Feitelijk is er een aantal onderwerpen waarvan de
directie ook vind dat ze opgelost zouden moeten
worden, maar aangeven dat het buiten hun competentie
ligt of organisatorisch niet lukt.  Dat gaat over zaken als
de afhandeling van medische klachten, het niet
aanwezig zijn van ruimte voor bezoek zonder toezicht,
het structureel uit vallen van onderdelen van het
dagprogramma  en de uitvoering van de wet straffen en
beschermen.

In deze podcast zullen we ons beperken tot de situatie
van de gedetineerdenwinkel, maar uiteraard gaat daar
een vraag aan vooraf: hoe verloopt de communicatie
met gedetineerden over onderwerpen die het leefklimaat
in de inrichting betreffen.

Op een zorgvuldig opgestelde mediaverzoek van
Thomas en Roberto vorig jaar kwam geen schriftelijk
antwoord, totdat wij na een maand of vijf plotseling
werden gebeld door een directeur die het aan zijn
voorganger gerichte verzoek wilde oppakken en we
uiteindelijk tot een afspraak voor deze podcast kwamen.

 

-----------

Een podcast van en door Frans Douw en Edwin Kleiss.
Publicatie: Vrijdag 19 augustus 2022.
www.prisonshow.nl 

Een initiatief van stichting Herstel en Terugkeer.
www.herstelterugkeer.nl 
Voor ons doorzoekbare archief ga je naar: https://www.herstelterugkeer.nl/podcast 

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App