November 4, 2022

#168 Boekbespreking ’Mensen in hokjes’ van geestelijk verzorger George Scholte

Prisonshow 168: George Scholte.

George Scholte studeerde geschiedenis in Utrecht en pastorale theologie in Amsterdam. Hij werkte als rooms-katholiek geestelijke verzorger in verschillende penitentiaire inrichtingen in Nederland. In Mensen in hokjes beschrijft George Scholte de verschillende groepen mensen die hij tijdens zijn vele jaren als geestelijk verzorger in penitentiaire inrichtingen voor mannen heeft ontmoet.

Aan de hand van hun persoonlijke verhalen gaat hij in op de delicten die zij hebben gepleegd, hun sociale en maatschappelijke achtergrond en de problematiek waarmee zij worstelen. Ook gaat hij in op de spanning tussen verschillende mensbeelden die ten grondslag liggen aan justitie en het gevangeniswezen enerzijds en zijn werk als geestelijk verzorger anderzijds. In de benadering van justitie worden mensen in hokjes geplaatst en kan het menselijke aspect verloren raken.

Daarmee worden volgens hem ook de mogelijkheden tot herstel sterk beperkt. Scholte analyseert de verhouding tussen de samenleving, de politiek en de overheid enerzijds en misdaad, straf en gevangeniswezen anderzijds.

Frans Douw bespreekt zijn boek samen met Miranda Boone, Hoogleraar Criminologie en Vergelijkende Penologie bij het instituut voor Strafrecht en Criminologie. Miranda was al eerder te gast in de Prisonshow, namelijk in aflevering 27 in 2020.

Meer informatie over het boek 'Mensen in hokjes' via:
https://eburon.nl/product/mensen-in-hokjes/ 

------------------------------------------------

Een podcast van en door Frans Douw en Edwin Kleiss.
Publicatie: Vrijdag 4 november 2022.
www.prisonshow.nl 

Een initiatief van stichting Herstel en Terugkeer.
www.herstelterugkeer.nl 
Voor ons doorzoekbare archief ga je naar: https://www.herstelterugkeer.nl/podcast 

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App